Rejestry, Archiwa i Ewidencje

 • Książka kontroli
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora przedszkola
 • Dzienniki zajęć
 • Rejestr dzieci na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
 • Rejestr akt osobowych pracowników: nauczycieli, administracji i obsługi
 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
 • Ewidencja wypadków pracowniczych
 • Ewidencja wypadków dzieci
 • Ewidencja wyjść
 • Ewidencja wyjść z dziećmi
 • Ewidencja zasobów bibliotecznych
 • Rejestr regulaminów i instrukcji
 • Rejestr podwyżek i nagród
 • Protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych
 • Protokoły posiedzeń Rad Rodziców
 • Rejestr książek inwentarzowych-środków trwałych
 • Baza danych Systemu Informacji Oświatowej

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

Archiwum zakładowe

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>