Dane podstawowe

Przedszkole Publiczne Nr 29

Imię i nazwisko Dyrektora: Elżbieta Łyzińska

adres: ul. Dygasińskiego 10, 87-800 Włocławek

telefon: +48542322634

fax: +48542322634

poczta elektroniczna: pp29wloclawek[at]onet[dot]pl

strona internetowa: www.pp29wloclawek.szkolnastrona.pl

REGON: 910506749

Ochrona Danych Osobowych

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds. ochrony danych osobowych

Poczta elektroniczna: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: 54 427-01-58

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 29 z siedzibą   we Włocławku  ul . Dygasińskiego 10;
  • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 29   jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek –  Pani Jadwiga Olejniczak- email   jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl;
  • podane przez Państwa dane  nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,  instytucje upoważnione z mocy prawa;
  • w  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć:

–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio  wysokie   bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą  być np. firmy zapewniające serwis i obsługę  informatyczną, obsługę księgową,

– upoważnieni pracownicy administratora,

  • podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu  do państw trzecich, organizacji międzynarodowych ;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą  z przepisów prawa;
  • posiadają  Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Przedszkolu Publicznym Nr 29 sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania finansowe są opublikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku.

http://cuw-wloclawek.rbip.mojregion.info/category/sprawozdania-finansowe/page/4/

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>